Επικοινωνία

+30 6939899344

hello@whoiam.gr

www.whoiam.gr

 

Λουξεμβούργο & Online

Υπηρεσίες

Υπηρεσιες

Ατομική θεραπεία

Η ατομικές συνεδρίες διαρκούν 60′ και λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Το άτομο μπορεί να προσέλθει είτε με ένα σαφές αίτημα/σύμπτωμα ή με μία πιο γενική δυσφορία όσο αφορά στην προσωπική του ζωή. Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, επικεντρωμένη στην επίλυση συγκεκριμένων συγκρουσιακών ζητημάτων ή πιο μακροπρόθεσμη, δουλεύοντας ζητήματα προσωπικής εξέλιξης.

Υπηρεσιες

Διαδικτυακή θεραπεία

H συνεδρία πραγματοποιείται μέσω zoom ή skype και ισχύουν οι ίδιοι όροι με τις δια ζώσης συνεδρίες όσον αφορά σε χρέωση και διάρκεια ενώ δίνεται επιπρόσθετη έμφαση στην διαφύλαξη της ιδιωτικότητας. Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορεί να διευκολύνουν τα άτομα που είτε δεν έχουν πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό γραφείο λόγω προσωπικών δυσκολιών (σωματικών ή συναισθηματικών) ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και χώρες χωρίς ελληνόφωνες ψυχοθεραπεύτριες.

υπηρεσιες

Διαδικτυακή θεραπεία

H συνεδρία πραγματοποιείται μέσω zoom ή skype και ισχύουν οι ίδιοι όροι με τις δια ζώσης συνεδρίες όσον αφορά σε χρέωση και διάρκεια ενώ δίνεται επιπρόσθετη έμφαση στην διαφύλαξη της ιδιωτικότητας. Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορεί να διευκολύνουν τα άτομα που είτε δεν έχουν πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό γραφείο λόγω προσωπικών δυσκολιών (σωματικών ή συναισθηματικών) ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και χώρες χωρίς ελληνόφωνες ψυχοθεραπεύτριες.

υπηρεσιες

Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία διαρκεί 1.5 ώρα και αποτελείται από 5-8 μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της θεραπεύτριας. Η σκέψη της συμμετοχής σε μία ομάδα “αγνώστων” μπορεί να δημιουργήσει εκ πρώτης συναισθήματα άγχους και φόβο έκθεσης, τα οφέλη μιας τέτοιας διαδικασίας όμως είναι πολλαπλά. Το άτομο μπορεί να νιώσει ανακούφιση αλλά και ελπίδα από το γεγονός ότι άλλα μέλη έχουν καταφέρει να υπερβούν παρόμοιες με αυτό δυσκολίες. Επιπλέον, μπορεί να καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες αλλά και να δει μία κατάσταση από πολλαπλές οπτικές.

υπηρεσιες

Συμβουλευτική σχέσεων

Οι συντροφικές σχέσεις, μεταξύ δύο ή πολλαπλών ερωτικών συντρόφων, μπορούν να παρέχουν σε κάποιο άτομο την ασφάλεια που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Κάποιες φορές όμως, οι προσωπικές δυσκολίες του/της κάθε συντρόφου αλλά και κρίσιμα γεγονότα ζωής, μπορούν να επιβαρύνουν τη σχέση δημιουργώντας συγκρούσεις. Η ειδικός βρίσκεται εκεί όχι για να πάρει θέσει υπέρ κάποιου από τα μέλη, αλλά για να δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας.

υπηρεσιες

Συμβουλευτική σχέσεων

Οι συντροφικές σχέσεις, μεταξύ δύο ή πολλαπλών ερωτικών συντρόφων, μπορούν να παρέχουν σε κάποιο άτομο την ασφάλεια που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Κάποιες φορές όμως, οι προσωπικές δυσκολίες του/της κάθε συντρόφου αλλά και κρίσιμα γεγονότα ζωής, μπορούν να επιβαρύνουν τη σχέση δημιουργώντας συγκρούσεις. Η ειδικός βρίσκεται εκεί όχι για να πάρει θέσει υπέρ κάποιου από τα μέλη, αλλά για να δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας.

υπηρεσιες

Συμβουλευτική γονέων

Η στρεσογόνος καθημερινότητα αλλά και δύσκολα γεγονότα ζωής μπορούν να διαταράξουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών μίας οικογένειας. Οι γονείς μπορεί να νιώσουν ανεπαρκείς ως προς την άσκηση του ρόλου τους και τα παιδιά έλλειψη κατανόησης. Η συμβουλευτική γονέων και οι ατομικές συνεδρίες με εφήβους βοηθούν το κάθε μέλος να αναζητήσει τους προσωπικούς του στόχους αλλά και να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του οικογενειακού συνόλου.

υπηρεσιες

Κλινική Εποπτεία

Η εποπτεία παρέχει στις επαγγελματίες ψυχικής υγείας έναν ασφαλή χώρο να μιλήσουν για διάφορες πτυχές του θεραπευτικού τους έργου και να ζητήσουν ανατροφοδότηση ως προς αυτό. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί θετικά τόσο για την ειδικό, καθώς βρίσκει υποστήριξη στις επαγγελματικές της ανάγκες όσο και για το θεραπευόμενο άτομο, το οποίο επωφελείται θεραπευτικά από τη διαρκή εξέλιξη της ειδικού με την οποία συνεργάζεται. Το θεωρητικό πλαίσιο εποπτείας είναι συνθετικό, ενσωματώνοντας ψυχοδυναμικά και συστημικά στοιχεία.

υπηρεσιες

Κλινική Εποπτεία

Η εποπτεία παρέχει στις επαγγελματίες ψυχικής υγείας έναν ασφαλή χώρο να μιλήσουν για διάφορες πτυχές του θεραπευτικού τους έργου και να ζητήσουν ανατροφοδότηση ως προς αυτό. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί θετικά τόσο για την ειδικό, καθώς βρίσκει υποστήριξη στις επαγγελματικές της ανάγκες όσο και για το θεραπευόμενο άτομο, το οποίο επωφελείται θεραπευτικά από τη διαρκή εξέλιξη της ειδικού με την οποία συνεργάζεται. Το θεωρητικό πλαίσιο εποπτείας είναι συνθετικό, ενσωματώνοντας ψυχοδυναμικά και συστημικά στοιχεία.